آخرین خبرها

Tag Archives: Buffalo Humps

بادبادک‌های صحرایی اسرارآمیز

بادبادک‌های صحرایی اسرارآمیز در حدود ۹۰ سال پیش، خلبانان نیروی هوایی سلطنتی شکل‌های عجیبی را به هنگام پرواز بر فراز صحرای کشورهای اردن و مصر مشاهده کردند که به بادبادک‌های صحرایی اسرارآمیز مشهور هستند. در سال‌های دهه ۱۹۲۰، خلبانان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به هنگام پرواز بر فراز کشورهای اردن و مصر شکل‌های عجیبی را بر روی زمین مشاهده کردند ...

ادامه مطلب >>