آخرین خبرها

Tag Archives: یوتسویا سنچومه

فصل چهارم – یک روز دیدنی در شهر و متروی توکیو

امروز روز دومی بود که من در توکیو بودم. قصد کردم امروز سراغ کافی نت بروم و چند جای دیدنی یوتسویا را ببینم. به علاوه می­خواستم با خانم ساتو دستیار پروفسور تانیموتو تماس بگیرم که اتفاقاً موفق شدم. قرار شد ساعت دو بعد ازظهر دانشگاه واسدا باشم. دفتر آقای دکتر طبقه یازدهم ساختمان دانشکده تجارت بود. از مسئول پذیرش هتل ...

ادامه مطلب >>