آخرین خبرها

Tag Archives: گردشگران

اقبال دوباره گردشگران به دریاچه ارومیه

اقبال دوباره گردشگران به دریاچه ارومیه گردشگران در ساحل دریاچه ارومیه دریاچه ارومیه به عنوان نگین گردشگری آذربایجان، این روزها بخشی از هویت گردشگرپذیری خود را باز یافته و این روزها تعداد زیادی از گردشگران بومی و غیربومی در سواحل این دریاچه حاضر می شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دریاچه ارومیه در چند سال گذشته روزهای نه چندان خوشی را ...

ادامه مطلب >>