آخرین خبرها

Tag Archives: کمبود منابع مالی

کمبود منابع مالی، نقطه کور بازار گردشگری

کمبود منابع مالی، نقطه کور بازار گردشگری گردشگران خارجی در باغ هشت بهشت اصفهان ضعف‌ های بی‌ شمار مدیریتی و نداشتن اولویت توریسم در بدنه دستگاه اجرایی کشور این بخش را به حاشیه برده است. صنعت گردشگری با ویژگی‌ های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ ای روشن تلقی می‌ شود. سرمایه‌ گذاری در این صنعت در تمام کشورها دارای ...

ادامه مطلب >>