آخرین خبرها

Tag Archives: کتاب 52 راز افراد موفق

کتاب 52 راز افراد موفق ـ هفته دهم راز شماره دهم افراد موفق

کتاب 52 راز افراد موفق ـ هفته دهم راز شماره دهم افراد موفق دانش عملی آیا دانش قدرت است؟ ممکن است این سوال به ذهنتان خطور کند اگر دانش قدرت بود پس چرا افرادی را دیده‌ایم که احساس کرده‌ایم مهارت و دانش کمتری داشته‌اند، حتی استعداد و توانمندی کمتر از ما دارند اما موفق و پیروز شده‌اند؟ مطمئنم در دوستانتان ...

ادامه مطلب >>

کتاب 52 راز افراد موفق از زبان کوین عبدالرحمان ـ هفته هشتم راز هشتم

کتاب 52 راز افراد موفق از زبان کوین عبدالرحمان ـ هفته هشتم راز هشتم افراد موفق فقط یک گروه از افراد برنده هستند در دنیا دو جور آدم وجود دارد. یک جور از آدمها در گروه الف قرار می گیرند، و جور دیگر افرادی هستند که در گروه ب جای می گیرند. دو جور آدم در دنیا هست. آنهایی که ...

ادامه مطلب >>

کتاب 52 راز افراد موفق ـ هفته سوم راز شماره سه

اگر اولین بار است این مطلب را مطالعه میفرمایید برای دسترسی به فصل های قبلی از طریق لینک های زیر اقدام کنید. هفته دوم کتاب ۵۲ راز موفقیت – هفته دوم حقیقت دوم هفته اول ۵۲ راز موفقیت از زبان کوین عبدالرحمان – هفته اول: راز اول افراد موفق پیشگفتار و آشنایی با کتاب ۵۲ راز موفقیت از زبان کوین ...

ادامه مطلب >>