آخرین خبرها

Tag Archives: کتابخانه ملی

سفرنامه ژاپن فصل دهم

فصل دهم ـ یک روز عالی در کتابخانه ملی توکیو امروز برنامه دارم که به کتابخانه ملی توکیو بروم از ایستگاه یوتسویا که کمی دورتر از هتلم بود باید می رفتم. ساعت هشت و نیم از هتل راه افتادم و به طرف مترو و به مقصد کتابخانه حرکت کردم. در مترو اولش گیج شدم چون می دانستم باید از کدام ...

ادامه مطلب >>