آخرین خبرها

Tag Archives: کارگاه انتقال تجربه

کارگاه انتقال تجربه

کارگاه انتقال تجربه   کارگاه انتقال تجربه ـ فرهنگ کارآفرینی اجتماعی در ژاپن ـ دانشکده کارآفرینی تهیه و تنظیم: زهرا گلیج (ارائه دهنده) این برنامه بیست و پنجم مهر ماه در دانشکده کارآفرینی با حضور تعدادی از دانشجویان، اساتید و دانشآموختگان دانشکده و جمعی از علاقمندان از خارج از دانشکده برگزار گردید. این برنامه به طور مشترک توسط معاونت دانشجویی ...

ادامه مطلب >>