آخرین خبرها

Tag Archives: کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی موتور توسعه

کارآفرینی و کسب و کار را موتور توسعه اقتصادی می‌دانند. به تازگی مفهومی به نام کسب و کار اجتماعی در اقتصاد مطرح شده که نگاه متفاوتی به سرمایه‌داری را القا می‌کند. نگاهی که می‌گوید انسان به عنوان اشرف مخلوقات مورد توجه است و هدف کسب و کار نگاه نوع دوستانه به انسان است و تنها سودآوری صرف بدون توجه به انسان و به هر قیمتی در این افتصاد جای ندارد. این فلسفه و نگاه سرمایه‌داری را زیر سوال برده و آن را به شدت متزلزل ساخته است. کسب و کار اجتماعی که هدف آن حل مسائل اجتماعی و تبدیل دنیا به جای بهتری برای زندگی انسان است این نوع جدید نظریه اقتصادی است که توسط اقتصاددان بنگلادشی محمد یونس مطرح شده است.

ادامه مطلب >>

دو خواهر اردنی ، الگویی در کارآفرینی اجتماعی

همکاران و آشنایان ثریا السلطی وی را به عنوان راهبری با استعداد می‌شناسند که با برخورداری از کاریزما و تعهدی قوی در جهت تغییر مثبت اجتماعی حرکت می‌کرد و الگویی برای همه به خصوص پیشروان عرصه کارآفرینی اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا بود. جمانه السلطی، خواهر کوچکتر وی نیز یک مدیر بالا رتبه و پیشرو در زمینه آموزش و ...

ادامه مطلب >>

تعریف کسب و کار اجتماعی

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is a major source of reference for this kind of work.

ادامه مطلب >>