آخرین خبرها

Tag Archives: چهار تاقی

کهن زادبوم چهارتاقی در سرچشمه آبشار نیاسر

کهن زادبوم چهارتاقی در سرچشمه آبشار نیاسر     چهارتاقی ها سازه هایی هستند که می توان آغاز فصلهای چهارگانه سال را با قرار گرفتن خورشید در هنگام طلوع در روز نخست هرفصل از سال،در زاویه خاصی از میان ستونهای این گونه بناها مشاهده کرد.برای چهارتاقی ها کاربردهای متفاوتی تعریف گردیده است که مهمترین آنها کاربری نجومی و کاربری بعنوان ...

ادامه مطلب >>