آخرین خبرها

Tag Archives: چشمه زلال زلزله

چشمه زلال زلزله

چشمه زلال زلزله   چشمه زلال زلزله واقع درچمن مقر لشگرگاه دوره قاجاردرسال 1259ق دراثر زلزله ای که درمنطقه خوی روی داد واین چشمه بر اثرشدت زلزله از زمین فوران کرد. این چشمه بنا به مناسبت زلزله به زلزله بولاغی معروف گردیده است. آبی زلال که هم اکنون هم از این چشمه جاریست، برای آبیاری مزارع اطراف استفاده می شود. ...

ادامه مطلب >>