آخرین خبرها

Tag Archives: پیام های انگیزشی

یک تلنگر روزانه

یک تلنگر روزانه   یک تلنگر روزانه ، پیام های انگیزشی، مدیریتی ، اجتماعی است که به صورت یک جمله کوتاه اما تاثیر گذار هر روز برای تلنگر به ما نوشته می شود. این پیام را هر روز میتوانید از کانال تلگرامی ما دریافت نمایید. https://telegram.me/hezaaresevom به شما توصیه می کنم برای دوستانتان هم ارسال نمایید.

ادامه مطلب >>