آخرین خبرها

Tag Archives: نیویورک رکورد دار تعداد گردشگران

نیویورک همچنان رکورد دار تعداد گردشگران

نیویورک همچنان رکورد دار تعداد گردشگران     یک شرکت گردشگری در نیویورک پیش بینی کرده در سال 2016 انتظار میرود تعداد 59.7 میلیون ‏نفر از شهر نیویورک بازدید کنند. و اگر این اتفاق بیفتد نیویورک برای هفتمین سال متوالی رکورددار ‏تعداد گردشگران خواهد بود.‏ ‏ ‏‏‏ بیل د بالسیو شهردار نیویورک میگوید: “هر گوشه از شهر نیویورک مملو است ...

ادامه مطلب >>