آخرین خبرها

Tag Archives: نکته مدیریتی برای کسب و کار موفق

10 نکته مدیریتی برای کسب و کار موفق

✅1- اشتباهات زیردستان را بیش ازحد لازم به آنها گوشزد نکنید. ✅ 2- امین و رازدار افراد باشید. ✅ 3- روی اشتباهات خودپافشاری نکنید و بی تعصب خطاهای خود را بپذیرید. ✅ 4- با عبارات کنایه آمیز و نیشدار به دیگران درس عبرت ندهید. ✅ 5- با آرامش و خونسردی به حرفهای دیگران گوش کنید و برای صرفه جویی در ...

ادامه مطلب >>