آخرین خبرها

Tag Archives: نقوش فرش

ثبت آثار و مفاخر ایرانی-اسلامی در یونسكو ضروری است

ثبت آثار و مفاخر ایرانی-اسلامی در یونسكو ضروری است معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینكه اخیرا برخی كشورها از یونسكو در خواست داشته اند كه آثار و مفاخر ایرانی از جمله نوروز، مولوی و نقوش فرش را به نام كشور خود ثبت كنند، گفت: ضروری است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حفظ و ثبت این آثار در ...

ادامه مطلب >>