آخرین خبرها

Tag Archives: موسسه کارآفرینان هزاره سوم

یک تلنگر روزانه

یک تلنگر روزانه  

ادامه مطلب >>

یک تلنگر روزانه

یک تلنگر روزانه  

ادامه مطلب >>

تعهد واقعی چه معنائی دارد؟

تعهد واقعی چه معنائی دارد؟   نوشته مایکل دونالدسون تعریف من از تعهد این است: اگر به هدفت نرسی یک نفر دستت را قطع می کند. تعریف خشنی به نظر می رسد. راستش را بخواهید هست. این تعریف نتیجه چانه زدنها در سمینارهای مختلف است. من از این تعبیر استفاده نمی کنم مگر اینکه شخصی از کسی دیگر بخاطر چیزی ...

ادامه مطلب >>

یک تلنگر روزانه هر روز در کانال تلگرامی هزاره سوم

#یک_تلنگر روزانه پیام های خلاصه ی اجتماعی ، مدیریتی است که هر روز در کانال تلگرامی موسسه کارآفرینان هزاره سوم برای خوانندگان قرار میگیرد. هدف پیام ها تلنگر زدن و ایجاد انگیزش در افراد است. با عضو شدن در کانال تلگرامی ما میتوانید هر روز این پیام ها را ببینید و بخوانید. @hezaaresevom *پیام های روزانه ای که تا امروز ...

ادامه مطلب >>