آخرین خبرها

Tag Archives: كوين عبدالرحمان

52 راز موفقيت از زبان كوين عبدالرحمان ـ هفته هفتم راز شماره هفت افراد موفق

52 راز موفقيت از زبان كوين عبدالرحمان ـ هفته هفتم راز شماره هفت افراد موفق سلام رئيس من اعلاميه براي انجام دارم. امروز مايلم رسماٌ به شما تبريك بگويم. مي‌خواهم به شما تبريك بگويم براي رئيس بودن. برخي از شما خوانندگان اين مجموعه مطالب ممكن است رئيس يك جامعه يا شركت و سازماني بوده‌ايد، در اين مورد من بهترين آرزويم ...

ادامه مطلب >>

كتاب 52 راز افراد موفق از زبان كوين عبدالرحمان – هفته ششم راز ششم

كتاب 52 راز افراد موفق از زبان كوين عبدالرحمان – هفته ششم راز ششم   به آتش اشتياقتان سوخت برسانيد. افراد موفق توان ذهن و جسمي‌شان را به گونه‌اي تنظيم و توسعه داده‌اند تا هر تعبير و تفسيري در آنها سوخت آتش وجودشان را تامين كند. نظرها و تفسيرهاي بيشتري كه آنها مي‌شنوند، آتش اشتياق و انگيزه آنان را بزرگتر ...

ادامه مطلب >>