آخرین خبرها

Tag Archives: كتاب زندگي در ژاپن

پيشگفتار كتاب زندگي در ژاپن از مجموعه كتاب‌هاي به ژاپن نزديك‌تر شويد

كتاب زندگي در ژاپن پيش‌گفتار گام اول اولين باري كه زمان اقامتم در ژاپن تمديد شد به خانه برگشتم و در اين مورد با يكي از دوستانم كه آمريكايي است و براي بورس به ژاپن دعوت شده بود به بحث نشستم. وقتي او را ديدم به نظر كاملاً نااميد مي‌رسيد او از يادگيري از سامورايي‌ها، نينجايي‌ها و ديگر ژاپني‌ها نا ...

ادامه مطلب >>