آخرین خبرها

Tag Archives: شینزو آ

ژاپن رکورد دار جذب گردشگر در دنیا

ژاپن رکورد دار جذب گردشگر در دنیا   تعداد گردشگرانی که از ژاپن بازدید کرده‌اند و همچنین پولی که خرج کرده‌اند امسال به یک رکورد رسید، زیرا گردشگران چینی اهمیتی به کاهش ارزش یوان نمی‌دهند و این موضوع سبب می‌شود که (با مسافرت به ژاپن) نقطه روشن اقتصادی برای نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه فراهم کنند. ژاپن باید بازدیدکنندگان خود ...

ادامه مطلب >>