آخرین خبرها

Tag Archives: شاک

استان هرمزگان

استان هرمزگان   ساحل نیلگون خلیج فارس صید و صیادی…….مشتا صیدی سنتی مُشتا نوعی روش صید سنتی در استان هرمزگانه. این نوع صید با استفاده از جزر و مد انجام می‌شه. در این روش چوب‌هایی در ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور حصاری ایجاد می‌شه، که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با ...

ادامه مطلب >>