آخرین خبرها

Tag Archives: شاه_حسینی

مروری به یک عصرانه یک تجربه ها از زبان کارآفرینان

نشستهای یک عصرانه یک تجربه به روایت تصویر آقای یداله زاده کارآفرین حوزه کتاب آقای خانمحمدی از مجموعه نان سحر خانم دکتر مقیمی کارآفرین حوزه حمل و نقل خانم رستمی عینک لوناتل آقای محمدیان مرحوم ظهیری پدر صنایع غذایی ایران آقای دکتر شاه حسینی

ادامه مطلب >>