آخرین خبرها

Tag Archives: سوشي پارتي

فصل نهم سفرنامه ـ مراسم سوشی پارتی در دانشگاه واسدا برای محققان و دانشجویان دکترا

<ساعت 10 صبح است هنوز در هتل هستم و در حال رفتن برای مطالعه در کتابخانه، برنامه امروزم علاوه بر مطالعه، مراجعه به دانشگاه و سپس شرکت در مراسم سوشی پارتی Sushi Parti است. معمولاً هر بار دانشگاه واسدا، بخش دانشجویان خارجی برای آشنایی و شبکه سازی و ارتباط گرفتن دانشجویان دوره دکترا و محققانی که برای فرصت مطالعاتی به ...

ادامه مطلب >>