آخرین خبرها

Tag Archives: سفر به عمان#بندر تجاری صحار# عمان# سرمایه گذاری در عمان# فرصتهای تجاری در عمان#دانشگاه خلیج عمان# مسقط# گردشگری# خلیج فارس

کارگاه آموزشی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری عمان

کارگاه آموزشی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و تجاری عمان به دلیل موقعیت استراتژیک منطقه عمان و وجود شیعیان در این کشور، عمان در حال تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در منطقه خاورمیانه است. این سفر با پرواز مستقیم عمان ـ ایر انجام می‌شود. این سفر آموزشی 4 روزه، بازدید و آشنایی با فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری در عمان ...

ادامه مطلب >>