آخرین خبرها

Tag Archives: سازمان جهاني گردشگري

احياي كاروانسراهاي تاريخي جاده ابريشم

احياي كاروانسراهاي تاريخي جاده ابريشم مدير عامل صندوق احيا بر ضرورت بهره گيري از ظرفيت اين سازمان و برنامه راه ابريشم براي پيشبرد اهداف احياء اماكن تاريخي در كشورهاي اين مسير تاكيد كرد. محمد رضا پوينده اظهار كرد: با توجه به ظزفيت منحصر به فرد صندوق احياء در ايران، همكاري منطقه اي در قالب برنامه راه ابريشم مي تواند تعاملي ...

ادامه مطلب >>