آخرین خبرها

Tag Archives: ساري

پارک ملی کیاسر

پارک ملی کیاسر   پارک ملی کیاسر  در جنوب شهرستان ساري و بصورت جنگل هاي طبيعي بكر و اراضي مرتعي مشجر و صــــخره اي و رويشگاه گون هاي گياهي منحصر بفرد چون بلوط اوري ، سرخدار و … و است. پارک ملی کیاسر شامل دو حوزه بخشي از عرصه جنگلي واقع در قسمت هاي غرب و شمال منطقه به عنوان ...

ادامه مطلب >>