آخرین خبرها

Tag Archives: روز ژاپن

روز جشنواره سنتی ژاپن ”اوماتسوری“

روز جشنواره سنتی ژاپن ”اوماتسوری“   به منظور آشنایی کودکان ایرانی با بازیهای ژاپنی و همچنین جهت معرفی برخی از جنبه های هنری و ورزشی ژاپن به ایرانیان علاقمند به فرهنگ ،هنر و ورزشهای ژاپنی، ”روز اوماتسوری“ طی هفته فرهنگی ژاپن در تهران به اجرا درخواهد آمد. از جمله هنرهایی که در ”روز ژاپن“ به کودکان ایرانی معرفی خواهد شد ...

ادامه مطلب >>