آخرین خبرها

Tag Archives: رمل

اکو کمپ متین آباد

اکو کمپ متین آباد اکو کمپ متین آباد در ۲۵ کیلومتری جنوب نطنز و ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی کاشان قرار دارد. این کمپ در ابتدای رملهای بزرگ کویر منطقه پشت ریگ واقع در جنوب دریاچه نمک مسیله (۸۰ کیلومتر) و بیابان بندریگ ونزدیکترین مسیر به قلعه کرشاهی ومسقط الرأس آستان آقاعلی عباس احداث شده است. کمپ متین آباد شامل اماکن ...

ادامه مطلب >>