آخرین خبرها

Tag Archives: راز موفقیت

كتاب 52 راز افراد موفق _ هفته نهم راز نهم

كتاب 52 راز افراد موفق _ هفته نهم راز نهم مجبور نيستيد نابغه باشيد در دنيا چيز زيادي وجود ندارد كه بلد نيستيد، هنوز هم مي توانيد با تمام چيزهاي كه بلد هستيد و مي دانيد از زندگي لذت ببريد در حاليكه هر روز به يادگيري ادامه مي دهيد. برندگان مي دانند كه آنها نياز ندارند كه بدانند همه چيز ...

ادامه مطلب >>

کتاب 52 راز افراد موفق از زبان کوین عبدالرحمان ـ هفته هشتم راز هشتم

کتاب 52 راز افراد موفق از زبان کوین عبدالرحمان ـ هفته هشتم راز هشتم افراد موفق فقط یک گروه از افراد برنده هستند در دنیا دو جور آدم وجود دارد. یک جور از آدمها در گروه الف قرار می گیرند، و جور دیگر افرادی هستند که در گروه ب جای می گیرند. دو جور آدم در دنیا هست. آنهایی که ...

ادامه مطلب >>