آخرین خبرها

Tag Archives: دانشگاه خلیج

عمان را بشناسید: دانشگاه خلیج

عمان را بشناسید: دانشگاه خلیج مسقط دانشگاه خلیج عمان بزرگترین دانشگاه خصوصی این کشور است که در مسقط واقع است. این دانشگاه 5000 دانشجو دارد و در شهر مسقط واقع است. این دانشگاه با دانشگاه کاردیف و دانشگاه استفورد انگلستان قرارداد همکاری دارد و به صورت مشترک دوره هایی را در دانشگاه خلیج برگزار می کند. دانشکده کسب و کار ...

ادامه مطلب >>