آخرین خبرها

Tag Archives: توسعه روابط گردشگري

تاكيد ايران و آذربايجان به توسعه روابط گردشگري

تاكيد ايران و آذربايجان به توسعه روابط گردشگري به گزارش وزارت فرهنگ و گردشگري جمهوري آذربايجان، مسعود سلطاني فر در اين ديدار از برگزاري هفتمين همايش جهاني اتحاديه تمدنهاي سازمان ملل متحد توسط آذربايجان ابراز قدرداني كرد و حمايت كشورمان از موضوعات مورد مذاكره در اين همايش از جمله ابتكار جمهوري آذربايجان در زمينه همزيستي مسالمت آميز در جامعه فراگير ...

ادامه مطلب >>