آخرین خبرها

Tag Archives: تنگ زندان ، آبشار ، زیبا ، گزارش تصویری ، آبشار تنگ زندان ، چهار محال و بختیاری ، ارتفاع ، یادپا ، سبز کوه ،

گزارش تصویری ابشار زیبای تنگ زندان

گزارش تصویری ابشار زیبای تنگ زندان   ابشار زیبای تنگ زندان.استان چهارمحال وبختیاری ارتفاع ابشار بیش از صد متر میباشد.که در منطقه حفاظت شده سبز کوه قرار دارد.  

ادامه مطلب >>