آخرین خبرها

Tag Archives: بایسته های قانونی گردشگری

بایسته های قانونی برای راهنمایان گردشگری

بایسته های قانونی برای راهنمایان گردشگری راهنمای گردشگری در حال ارائه توضیحات برای گردشگران خارجی در کاخ چهلستون راهنمایان گردشگری، کسانی هستند که با داشتن شرایط مندرج در آیین نامه راهنمایان گردشگری، گردشگران را در بازدید از اماکن تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، سلامت و … راهنمایی می کنند. بگذارید اهمیت موضوع را با بیان یک نمونه ساده نشان دهم. امیدوارم ...

ادامه مطلب >>