آخرین خبرها

Tag Archives: اولویت

وبینار به همراه (کوچینگ یک به یک)

برای کسانی که از نظر کاری احساس می کنند گم شدند و می خواهند کاری را شروع یا کارآفرینی کنند ولی نمی توانند یا سالها کار کرده اند ولی به این نتیجه رسیندند مسیرشان اشتباه است.

ادامه مطلب >>

تصمیم گیری به سبک کارآفرینان

سال‌ها این سوال مطرح بوده که کارآفرینان چگونه تصمیم می‌گیرند؟ برای پاسخ به این سوال لازمست ابتدا بدانیم چه الگوهای تصمیم گیری وجود دارد و ترجیح و تمایل کارآفرینان بر کدامیک است؟ شیوه تصمیم گیری یا شیوه فکری بخردانه یا منطقی که از تحلیل و استدلال بدست می‌آید یکی از روش‌های تصمیم گیری است. اما این روش چیست؟

ادامه مطلب >>