آخرین خبرها

Tag Archives: المپيك

هفته پنجم راز پنجم ـ راز شماره 5 افراد موفق از زبان کوین عبد الرحمان

اعتماد به دانش و دانسته‌هاي فعلي فرصت‌ها بي‌شمارند. قبلا اين بهانه‌ها را شنيده بودم و اينجا برايتان نقل مي‌كنم، اما شما فكر مي‌كنيد (بهانه‌ها) نقل قول‌هاي افراد چه باشد؟ فرصت‌ها چه هستند؟ و اگر فرصت‌ها وجود دارند من قادر نيستم آن را بيابم به دلايل متعددي من نمي‌توانم اين فرصت‌ها را تشخيص بدهم. چون اين فرصت‌ها به پول زيادي نياز ...

ادامه مطلب >>