آخرین خبرها

Tag Archives: اطلس

اطلس زبانی ایران در حال تدوین است

اطلس زبانی ایران در حال تدوین است اطلس زبانی ایران، كه طرحی ملّی است با هدف عرضهٔ تصویریِ تا حدّ امكان دقیق از سیمای زبانی كشور، در گروه زبان و گویش پژوهشكدهٔ زبان شناسی، كتیبه ها و متون در حال تدوین است. به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فریار اخلاقی، مدیر گروه زبان و گویش رایج ...

ادامه مطلب >>