آخرین خبرها

Tag Archives: اثر پروازهای مستقیم بر گردشگری

اثر پروازهای مستقیم بر گردشگری

اثر پروازهای مستقیم بر گردشگری یک فروند هواپیمای شرکت ایرفرانس با توسعه همکاری های ایران با شرکت های هوایی بین المللی و افزایش پروازهای مستقیم از دیگر کشورها به ایران، بسته های سفر تنوع می یابند و هزینه سفرها کمتر می شود. برداشته شدن تحریم ها، پای شرکت های هوایی نامدار و معتبر جهان را به ایران باز کرده و ...

ادامه مطلب >>