آخرین خبرها

Tag Archives: آق تپه

معرفی اماکن باستانی استان گلستان 1

معرفی اماکن باستانی استان گلستان 1   بر اساس طبقه بندی علم باستان شناسی محوطه باستانی به 3 دسته كلی (پیش از تاریخی، تاریخی و اسلامی) تقسیم بندی می گردند. به همین دلیل در اینجا آثار باستانی استان گلستان را به ترتیب معرفی می نمائیم: دوره پیش از تاریخ : غار كیارام : غار كیارام كه در محل به آن ...

ادامه مطلب >>