آخرین خبرها

Tag Archives: آثار تاریخی هرمزگان

آثار تاریخی 3 استان در معرض نابودی است

آثار تاریخی 3 استان در معرض نابودی است مسئول بخش نجات بخشی پژوهشكده باستان شناسی گفت: اجرای طرح سامانه انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق كشور، صدمات زیادی به آثار تاریخی هرمزگان، كرمان و یزد وارد آورده است. علیرضا سرداری اظهار كرد: اجرای طرح سامانه انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق كشور، در استانهای ...

ادامه مطلب >>