آخرین خبرها

کارآفرینی و توانمندسازی زنان

کارآفرینی و توانمندسازی زنان

ترجمه و بازنویسی: زهرا گلیج (این مقاله در اقتصاد مردم به چاپ رسیده است.)

موضوع کارآفرینی زنان توسط سازمان­های مختلفی مانند دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)، اقدام برای کسب و کار (Doing Business) ، بانک جهانی(World Bank) و غیره بررسی می ­شود هر یک از این سازمان­ها از شاخص­های متفاوتی برای بررسی و سنجش استفاده می­ کنند. سازمان­های متولی کارآفرینی از جمله سازمان ملل و بانک جهانی نیز سالانه مبالغی را برای کارآفرینی زنان و توانمندسازی اقتصادی زنان اختصاص می­دهند. این بودجه­ ها در قالب برگزاری کارگاه­های آموزشی و همایش­ها و پروژه­­ های تحقیقاتی به سازمان­های مجری تعلق می­ گیرد. اهمیت و نقش توانمندسازی زنان تا حدی است که توانمندسازی اقتصادی زنان، اساسی­ترین دستور جلسه توسعه پایدار در سال 2030 جای گرفته است. در گزارشی که دبیرکل سازمان ملل در پنل تراز بالای این سازمان به موضوع توانمندسازی زنان در سال 2016 ایراد کرد شواهد و مدارک محکمی ارائه نمود که زنان کارآفرین، از نظر عواملی چون تعداد، اندازه و میزان دسترسی به منابع در محرومیت قرار دارند. به تفصیل، تعداد زنانی که صاحب کسب و کار هستند، اندازه کسب و کارهایی که در تملک زنان است و در دسترسی به منابع اقتصادی، بنگاه­هایی که زنان صاحب آن هستند و در دسترسی این بنگاه­ها به منابع و اعتبار و دارایی کوچکتر بوده و از محرومیت رنج می­ برند. با اطلاعاتی که در شکاف جنسیتی موجود در کارآفرینی زنان با ردیابی و پیگیری میزان پیشرفت آنان بدست آمد مشخص شد که پیشرفت حاصله توسط زنان در کارآفرینی عامل مهم­تری در بین عوامل دیگر شناخته شد.

مقایسه کشورها برای تحلیل عمیق در مبحث توسعه کارآفرینی زنان در محیط­های فرهنگی ـ اجتماعی، قانونی و سازمانی یک معیار اساسی است. برای درک بهتر میزان مشارکت کارآفرینان زنان اندازه­گیری میزان فعالیت کارآفرینی زنان اهمیتی حیاتی دارد. کارآفرینی زنان عامل بسیار مهمی برای توسعه اقتصادی است. کوبرز و تیگنیرز در مطالعات متعددی که انجام دادند تاثیر مثبت کارآفرینان زن را روی رشد و توسعه هم­تراز با صلح بادوام و پایدار می­دانند. هنوز ظرفیت کارآفرینان زن در بسیاری از اقتصادها به خوبی درک نشده است. تحلیل انجام شده روی 15 نسل بین 95 کشور نشان می­ دهد که 46 اقتصاد از نظر شاخص­های نابرابری جنسیتی در نیمی از شاخص­ها در جایگاه بسیار نامناسبی قرار دارند و شاخص­ها بیانگر این است که نابرابری جنسیتی در آن اقتصادها به شدت مشهود است. مطالعه دیگری که بین کشورها انجام شده بیانگر این است که از دست دادن درآمد به دلیل شکاف جنسیتی از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف دنیا باهم فرق می­کند. در خاورمیانه و شمال آفریقا عامل شکاف جنسیتی بیشترین تاثیر را در از دست دادن درآمد برای زنان دارد از سوی دیگر فرصت­های اقتصادی کمتر برای زنان نیز از پیامدها شکاف جنسیتی در این مناطق است، در حالی که از دست دادن درآمد به خاطر عامل شکاف جنسیتی در اروپا کمتر از 10 درصد است.

همچنین بخوانید

مناطق آزاد ایران و جهان؛ پیشینه، اهمیت و کارایی (بخش 1)

تهیه و تنظیم: زهرا گلیج بنادر و مناطق آزاد به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *