آخرین خبرها

مجله شماره 7

مجله شماره 7

فصلنامه کارآفرینی و کسب و کار اجتماعی (کاروبن) مجله دو زبانه که به کسب و کار زنان می پردازد.

نسخه چاپی را از فروشگاه سروستان باغ کتاب تهیه کنید.

نسخه الکترونیک را از فیدیبو، طاقچه و کتابراه تهیه کنید.

دانلود و خرید کتاب‌های الکترونیکی مجله کاروبن | طاقچه (taaghche.com)