آخرین خبرها

مجله شماره 5

مجله شماره 5

فصلنامه کارآفرینی و کسب و کار اجتماعی (کاروبُن) یک مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی که به کسب و کار زنان

می پردازد. نسخه چاپی مجله را از فروشگاه سروستان باغ کتاب تهیه کنید.

نسخه الکترونیک را از فیدیبو، طاقچه و کتابراه تهیه کنید:

دانلود و خرید کتاب‌های الکترونیکی مجله کاروبن | طاقچه (taaghche.com)