آخرین خبرها

زنان و خوداشتغالی

در این بخش گفتگو با زنان خوداشتغال در حوزه های مختلف درج می شود:

گفتگوی اول با یکی از خانمهای خوداشتغال در حوزه موسیقی را بخوانید.

ویدیو را از لینک زیر را ببینید:

https://www.aparat.com/v/kUlYP