درباره ما و اطلاعات تماس

موسسه كارآفرينان توسعه هزاره سوم در زمينه برگزاري رويدادهاي آموزشي نوآورانه در حوزه كسب و كار و كارآفريني پيشرو است.
اين موسسه رويداهاي مختلفي در حوزه كسب و كار اجتماعيِ سالمندي، سمينارهاي آموزشي كارگاه‌هاي آموزشي و تورهاي آموزشي كارآفريني، تورهاي شركتي و تورهاي فرهنگي و آداب و سنن ملل و اقوام را برگزار مي‌كند.
اين موسسه از سال ۱۳۸۹ فعال است و تاكنون تورهاي آموزشي و سمينارهاي بسياري را برگزار كرده است.
شماره تماس ۰۹۱۲۸۰۷۹۱۲۹
ایمیل info@yadpa.ir
آدرس : میدان آرژانتین، خیابان الوند، خ ۳۷ غربی، ساختمان مرکز خدمات اجتماعی منطقه ۶٫ طبقه اول
شماره پیامکی ۳۰۰۰۲۵۷۳۰۰۰۲۵۷