درباره ما و اطلاعات تماس

موسسه كارآفرينان توسعه هزاره سوم در زمينه برگزاري رويدادهاي آموزشي نوآورانه در حوزه كسب و كار و كارآفريني پيشرو است.
اين موسسه رويداهاي مختلفي در حوزه كسب و كار اجتماعيِ سالمندي، سمينارهاي آموزشي كارگاه‌هاي آموزشي و تورهاي آموزشي كارآفريني، تورهاي شركتي و تورهاي فرهنگي و آداب و سنن ملل و اقوام را برگزار مي‌كند.
اين موسسه از سال 1389 فعال است و تاكنون تورهاي آموزشي و سمينارهاي بسياري را برگزار كرده است.
شماره تماس 09128079129
ایمیل info@yadpa.ir
آدرس : میدان آرژانتین، خیابان الوند، خ 37 غربی، ساختمان مرکز خدمات اجتماعی منطقه 6. طبقه اول
شماره پیامکی 30002573000257